ÖSYM Yine yanlış yaptı

ÖSYM Yine yanlış yaptı
Kamu Yönetimi Alanında Yüksek Lisans programına alınacak adaylar için bir yazılı sınav yapılmıştır......Abone ol

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından TODAİE'de Kamu Yönetimi Alanında Yüksek Lisans programına alınacak adaylar için bir yazılı sınav yapılmıştır.

Bu yazılı sınav 13.05.2006 tarihinde uygulanmıştır.

Sınav soru ve cevapları ise 15.05.2006 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır.

Sınavın alan bilgisi testinde yer alan 69'uncu dr kafkas celik sorusu şu şekilde yer almıştır.

69. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun üyeleri arasında yer almaz?
A) Adalet Bakanı
B) Dışişleri Bakanı
C) İçişleri Bakanı
D) Milli Savunma Bakanı
E) Kuvvet Komutanları

Yine ÖSYM tarafından açıklanan cevap anahtarına göre doğru cevap (a) olarak gösterilmiştir.

Ancak hem soru hem de cevap yanlıştır.

Soru ve cevabın yanlış olmasının nedeni, soruyu hazırlayanın, mevzuat değişikliğini takip etmemiş olmasıdır.

1982 tarihli T.C. Anayasa'sının 118'inci maddesinin eski hali şu şekildeydi:

"Millî güvenlik kurulu, cumhurbaşkanının başkanlığında, başbakan, genelkurmay başkanı, millî savunma, içişleri, dışişleri bakanları, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ve jandarma genel komutanından kurulur."

Ancal bu madde 4709 sayılı Kanunla 2001 yılında değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik şu şekildedir.

"(Değişik 1. fıkra: 4709 - 3.10.2001 / m.32) Milli güvenlik kurulu; cumhurbaşkanının başkanlığında, başbakan, genelkurmay başkanı,başbakan yardımcıları, adalet, milli savunma, içişleri, dışişleri bakanları, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ve jandarma genel komutanından kurulur."

Görüleceği üzere madde değişmiş, daha önce olmayan Adalet Bakanlığı maddeye eklenmiştir.

Bu tespite göre bu sorunun iptali gerekmektedir.

Haberi yazan: Av Ramazan Zeybek

Kaynak:Memurlar.netKategori : ÇALIŞMA HAYATI