KİTlerde maaşlar açıklandı

KİTlerde maaşlar açıklandı
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin en düşük ve en yüksek ücretleri açıklandı.Abone ol

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin ücretlerine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı yayımlandı.

Gruplara göre belirlenen sözleşmeli personelin ücretleri, en düşük 832 YTL, en yüksek 1816 YTL olacak.

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nın ''Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2006 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ''i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) ile 22.1 .1990 tarihli ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankalarında çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2006 yılında uygulanacak ücretler belirlendi.

YPK kararı ile sözleşmeli personel ücretleri, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretler olarak belirlendi. Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretlerinde yüzde 2,5 oranında artış yapılacak, bu artışla bulunan temel ücretler, temel ücret gruplarına ait en yüksek temel ücretleri aşmayacak ve sözleşme ücret tavanı 2180 YTL'yi geçmeyecek.

-KAMU BANKALARI-

399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankaları ile mezkur kanun hükmünde kararnamenin kapsamı dışında olup
haklarında özelleştirme kararı alınan kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinde yüzde 2,5 oranını aşmamak üzere artış yapmaya,
ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkili olacak.

Bu şekilde yapılacak ücret düzenlemeleri sonucunda aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılacak ödemelerin aylık ortalaması hiçbir şekilde 854 YTL'den düşük, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş, TPAO, BOTAŞ VE PETKİM Genel Müdürlükleri'nde genel müdürler için 5013, diğer personel için 3923 YTL'den yüksek, diğer kuruluşlarda genel müdürler için 4082, diğer personel için 2991 YTL'den yüksek olmayacak.

-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRET GRUPLARI-

Temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretler ise şöyle:
-Grup 1: En düşük temel ücret 1139 YTL, en yüksek 1816 YTL.
-Grup 2: En düşük temel ücret 1001 YTL, en yüksek 1576 YTL.
-Grup 3: En düşük temel ücret 933 YTL, en yüksek 1378 YTL.
-Grup 4: En düşük temel ücret 868 YTL, en yüksek 1212 YTL
-Grup 5: En düşük temel ücret 832 YTL, en yüksek 1082 YTL.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI